Uppvärmning för masters

Aldrig har rangen på Bodaholm varit så tättbefolkad