Samarbeten

Våra samarbeten

Björklidens GK ingår som en del i GolfStar. Vi har dessutom nära kontakter och samarbe med tre golfdistriktförbund. Vi är medlem i Stockholms Golfförbund. I och med att Bodaholm geografiskt tillhör Upplands Golfförbund har vi associationsavtal med det distriktet. Det gör att vi bland annat deltar i deras seriespel. Via samarbetsavtal med Lapland Resort om Björkliden-banan har vi även associationsavtal med Norr- och Västerbottens Golfförbund. Se mer info på länkarna nedan.