Image
22 april, 2016

Se över ditt handicap

Handicapsystemet finns för att det ska spegla golfarens spelstyrka, det ska inte användas som regulator för att återställa handicap, det har vi sett exempel på. Det är inte tanken med systemet, och därför vill vi begränsa antalet sällskapsronder.

Från och med 1 januari 2016 har reglerna förändrats:

Handicapgrupp 1 berörs inte av förändringarna, eftersom denna grupp golfare endast kan justera sin handicap genom tävling.

Handicapgrupp 2 kan från och med 2016 endast registrera tre sällskapsronder som handicapgrundande, och handicapgrupp 3-5 får registrera max 10 handicapgrundande sällskapsronder i Min Golf.

Handicapgrupperna ser ut enligt följande tabell:
grupp 1: plus-hcp – 4,4
grupp 2: 4,5 – 11,4
grupp 3: 11,5 – 18,4
grupp 4: 18,5 – 26,4
grupp 5: 26,5 – 36,0
grupp 6: 37 – 54 (tidigare kallat club-handicap)

Hela häftet om handicapregler hittar du via den här länken: handicapregler