Image
2 juli, 2019

Nytt handicapsystem år 2020

Från och med år 2020 kommer vi att få ett nytt hcp-system. Nytt är då också att det kommer att vara ett världsomfattande hcp-system som innebär att alla golfare i hela världen kommer att använda samma system.

Det nya hcp-systemet bygger på snittscorer på registrerade ronder. Därför är det extra viktigt att du under 2019 registrerar så många ronder som möjligt, såväl bra ronder, som dåliga ronder. Detta för att ditt nya hcp 2020 ska bli så rättvisande som möjligt.

Läs mer på Svenska Golfförbundets sida om världshandicapsystemet här>>