Nytt bakslag för klubbhuset på Bodaholm

Tyvärr verkar vi få vänta ännu längre på ett klubbhus ute på Bodaholm. Den här informationen fick vi från GolfStar tidigare idag:

GolfStar tecknade under juni månad ett avtal med en leverantör av hus vilket innefattade leverans och uppmontering av nytt ett klubbhus till månadsskiftet juli/augusti och med en utformning som vi kommunicerade via nyhetsbrev och hemsidan i slutet av juni.

Husfabrikanten fick strax därefter driftproblem vilket gjorde att de inte kunde leverera huset i enlighet med avtalet, något vi fick vetskap om i mitten av juli. Sedan dess har vi åter arbetat med att hitta en alternativ husfabrikant men är inte i hamn med en sådan än. Vi återkommer i våra kommunikations-kanaler så snart en alternativ, varaktig  och bra lösning har avtalats.