Image
11 augusti, 2017

Nytt bakslag för klubbhuset på Bodaholm

Tyvärr verkar vi få vänta ännu längre på ett klubbhus ute på Bodaholm. Den här informationen fick vi från GolfStar tidigare idag:

GolfStar tecknade under juni månad ett avtal med en leverantör av hus vilket innefattade leverans och uppmontering av nytt ett klubbhus till månadsskiftet juli/augusti och med en utformning som vi kommunicerade via nyhetsbrev och hemsidan i slutet av juni.

Husfabrikanten fick strax därefter driftproblem vilket gjorde att de inte kunde leverera huset i enlighet med avtalet, något vi fick vetskap om i mitten av juli. Sedan dess har vi åter arbetat med att hitta en alternativ husfabrikant men är inte i hamn med en sådan än. Vi återkommer i våra kommunikations-kanaler så snart en alternativ, varaktig  och bra lösning har avtalats.