Image
3 september, 2018

Medlemsundersökning från SGF

Medlemsundersökningen Players 1st

Den 12 september går klubbens sista del av medlemsundersökningen för 2018 ut till medlemmar. Undersökningen genomförs, för klubbens räkning, av det danska företaget Players 1st i samarbete med Svenska Golfförbundet. I undersökningen ställs frågor om bland annat bana, klubbliv, restaurang och träning, och i vilken grad du rekommenderar ett medlemlemskap till anhörig eller vän. Detta ger klubbledning ett utmärkt underlag för att vi ska få reda på vad DU har för syn på klubbens verksamhet och golfanläggningen.

Vissa av frågorna passar våra medlemmar ganska dåligt eftersom frågorna oftast är formulerade för klubbar som fortfarande äger och driftar banor. I vårt fall stämmer inte detta längre efter att GolfStar tagit över driften av banorna.

Över 340 klubbar, fördelat över hela Sverige deltar, vilket också visar hur vi ligger till vid en jämförelse med andra klubbar. Resultatet av undersökningen ligger till grund för vårt arbete med att göra rätt prioriteringar och sätta upp mål för klubbens framtid varför det är mycket viktigt att vi får in så många svar som möjligt.

Ditt svar är viktigt
Fler av er har redan fått enkäten under året, då den är uppdelad i fler omgångar. Då utvecklingen av klubben och vår verksamhet bygger på vad ni medlemmar vill är det viktigt att du som får undersökningen denna gång svarar. Ju fler svar, desto bättre beslutsunderlag. Tänk på att undersökningen skickas från Players 1st, varför det i vissa fall kan fastna i SPAM-filter. Har du inte varit med i undersökningen tidigare i år, eller inte får något mail den 12 september, titta i din ”skräppost” och se om mailet fastnat.