Image
28 februari, 2017

Kallelse till årsmöte 2017 för Björklidens Golfklubb

Björklidens Golfklubb inbjuder härmed till föreningens ordinarie årsmöte 2017.
Årsmötet hålls torsdagen den 30 mars kl 18.00 i Alviks Medborgarhus, Alviks Centrum, Gustavslundsvägen 168 A, Bromma.

Motion (förslag) från medlem ska vara styrelsen tillhanda senast 20 dagar före årsmötet.

Anmäl dig senast en vecka innan via den här länken: Anmälan
Från kl 17.30 serveras kaffe och smörgås till alla föranmälda.

Om du undrar över något, maila till styrelsen@bjorklidensgolfklubb.se

Välkomna!

Föredragningslista hittar ni här:
Föredragningslista

Klubbens årsredovisning finns här:
Årsredovisning 2016 Björklidens Golfklubb

Valberedningens förslag till ny styrelse finns här:
Valberedningens förslag