Image
14 februari, 2018

Kallelse till Årsmöte 2018

Björklidens Golfklubb inbjuder härmed till föreningens ordinarie årsmöte 2018.

Årsmötet hålls måndagen den 26 mars 2018, kl 18.00 i Alviks Medborgarhus, Alviks Centrum, Gustavslundsvägen 168 A, Bromma.

Motion (förslag) från medlem ska vara styrelsen tillhanda senast 20 dagar före årsmötet.

Anmäl dig senast en vecka innan via den här länken: Anmälan
Från kl 17.30 serveras kaffe och smörgås till alla föranmälda.

Om du undrar över något, maila till styrelsen@bjorklidensgolfklubb.se

Välkomna!

Årsmöteshandlingar:

Förvaltningsberättelse 2017 – länk
Resultat- och balansräkning – länk
Revisionsberättelse – länk
Valberedningens förslag – länk