Förvarning! Save The Date!

Årsmöte Björklidens Golfklubb.
Torsdag 26 mars 2020.

Kallelse med info om tid och plats utskickas senast 40 dagar innan mötet.

Hälsningar
Styrelsen
Björklidens GK