Image
19 december, 2016

Fortsatt spel på HELA Bromma-banan 2017

Klubben har fått klart att vi kommer att få behålla hela Bromma-banan även under 2017.

Tidigare har vi informerat om att Bromma flygplats kommer att kapa en del av vår bana, vilket framför allt skulle påverka greenen på hål 6 och utslaget på hål 7. Nu har vi alltså fått besked om att det inte längre är aktuellt, vilket innebär att golfverksamheten kan bedrivas på hela Bromma Golf även under 2017.