Årsmöte klubba

Kallelse till årsmöte Björklidens Golfklubb

21 mars 18:00 19:30

Årsmöte

Torsdag 21 mars 2024, Bishops Arms, Landsvägen 49 Sundbyberg.
Från kl 17.00 serveras kaffe & smörgås! Årsmötet börjar kl 18.00.

Motioner till årsmötet skall vara inlämnade senast 20 dagar i förväg dvs 1 mars, dessa skickas till info@bjorklidensgolfklubb.se.

Anmäl dig här senast den 18 mars att du kommer så vi kan förbereda röstlängd och mackor.

Planläggningen av årets klubbaktiviteter har pågått sedan i höstas. Klubbens styrelse har tagit beslut att fortsatt vara offensiv för att bli ett attraktivt alternativ för de golfare som söker en aktiv klubb som satsar både på golf och många sociala aktiviteter. Det innebär ett attraktivt tävlingsprogram, arrangera ett större utbud av sociala aktiviteter och resor samt bedriva en större utbildningsverksamhet. Det säkrar långsiktigt klubbens finansiering och verksamhet. Klubben kommer 2024 också lägga resurser på att stärka relationen till såväl gamla som nya golfare samt rekrytera fler ideella krafter, grunden för klubbens verksamhet. Kom gärna och gör din stämma hörd.

Styrelsen

Björklidens Golfklubb

Eventet startar
2024-03-21 18:00:00
Eventet slutar
2024-03-21 19:30:00

Kommande events