Image
11 april, 2016

Björklidens Golfklubb årsmöte 2016

Årsmötet avhölls den 8 mars och innebar en del förändringar i styrelsen som framgår av uppställningen nedan, där nya styrelsen presenteras med respektive ansvarsområde 

Jarl Klang – ordförande, Unipeg och samarbeten
C G Ingemarsson – vice ordförande, Unipeg och ekonomi
Lars-Erik Thellnér – kassör
Johan Damström – sekreterare
Gustav Löwing – tävlingar
Kim Rask – information, hemsidan
Annki Björnefors – 60-plus/träning
Ginger Flärvall – tjejkommittén
Guy Erikssson – aktiviteter, information
Sten Lundqvist – juniorer/knattar/träning