Björklidens Golfklubb årsmöte 2016

Årsmötet avhölls den 8 mars och innebar en del förändringar i styrelsen som framgår av uppställningen nedan, där nya styrelsen presenteras med respektive ansvarsområde 

Jarl Klang - ordförande, Unipeg och samarbeten
C G Ingemarsson - vice ordförande, Unipeg och ekonomi
Lars-Erik Thellnér - kassör
Johan Damström - sekreterare
Gustav Löwing - tävlingar
Kim Rask - information, hemsidan
Annki Björnefors - 60-plus/träning
Ginger Flärvall - tjejkommittén
Guy Erikssson - aktiviteter, information
Sten Lundqvist - juniorer/knattar/träning

Comments are closed.