Image
9 april, 2018

Årsmötet

På klubbens årsmöte valdes en välbekant styrelse, där samtliga styrelsemedlemmar även var aktiva under förra året.

Ordförande
Jarl Klang

Ledamöter
Kim Rask
Guy Eriksson
Lars-Erik Thellnér
Carl G Ingemarsson
Annki Björnefors
Sten Lundqvist

Suppleanter
Ginger Flärvall
Jan Thurfors
Lennart Pettersson