Image
9 mars, 2017

Årsmöte och ny säsong på gång

Samarbetet mellan Björklidens Golfklubb och GolfStar börjar efter ett par säsonger hitta formerna. Det är samtidigt tydligt att klubben behöver fortsätta den inslagna vägen att ta en mycket aktiv roll för att driva och bevaka medlemmarnas och klubbens intressen gentemot GolfStar. Med de stora förändringar som GolfStar genomfört med förändrade medlemsformer och höjda avgifter är det nu ännu viktigare att Klubben knyter medlemmarna närmare. Det är dessa som ger klubben finansiering för att fortsatt utveckla verksamheten.

Styrelsen har beslutat att klubben skall vara offensiv för att långsiktigt säkra verksamheten. Det innebär att erbjuda ett attraktivt tävlingsprogram, en omfattande utbildningsverksamhet samt ett större utbud av sociala aktiviteter och resor. Klubben kommer 2017 lägga resurser på att stärka relationen till både gamla som nya golfare samt rekrytera nya ideella krafter som utgör förutsättningar och grunden för klubben. Kom gärna och gör din stämma hörd på årsmötet den 30 mars.