Image
6 februari, 2020

Årsmöte och ny härlig golfsäsong på gång

Ingen snö i sikte och kanske det blir en kort vinter i år. En tidig säsongsstart tror jag alla skulle ställa upp på. Planläggningen av årets klubbaktiviteter har dock redan pågått sedan i höstas. Vi kan kort sammanfatta att samarbetet mellan Björklidens Golfklubb och GolfStar idag fungerar väl men klubben behöver fortsätta ta en mycket aktiv roll för att driva och bevaka medlemmarnas och klubbens intressen i GolfStar-familjen.

Klubbens styrelse har också tagit beslut att klubben skall vara mycket offensiv för att bli ett attraktivt alternativ för golfare, som långsiktigt säkrar både finansiering och verksamhet. Det innebär att fortsatt erbjuda ett attraktivt tävlingsprogram, arrangera ett större utbud av sociala aktiviteter och resor samt bedriva en större utbildningsverksamhet. Klubben kommer 2020 lägga resurser på att stärka relationen till både gamla som nya golfare och rekrytera nya ideella krafter, grunden för klubbens verksamhet. Kom gärna och gör din stämma hörd på årsmötet den 26 mars.

Jarl Klang
Ordförande Björklidens GK