Tag Archives: styrelse

Björklidens Golfklubb årsmöte 2016

Årsmötet avhölls den 8 mars och innebar en del förändringar i styrelsen som framgår av uppställningen nedan, där nya styrelsen presenteras med respektive ansvarsområde  Jarl Klang - ordförande, Unipeg och samarbeten C G Ingemarsson - vice ordförande, Unipeg och ekonomi Lars-Erik Thellnér - kassör Johan Damström - sekreterare Gustav Löwing - tävlingar Kim Rask - information, hemsidan Annki Björnefors - 60-plus/träning Ginger Flärvall - tjejkommittén…
Läs mer