Tag Archives: Kallelse Årsmöte

Kallelse till ordinarie årsmöte i Björklidens Golfklubb 2016

Datum: Tisdag 8 mars 2016 Tid: Kl. 18.00 Plats: Unipegs lokaler, Sveavägen 52 (ingång genom butiken), Stockholm Föredragningslista Årsmötets öppnande. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. Fråga om mötet har behörigen utlysts. Fastställande av föredragningslista. Val av ordförande samt sekreterare för mötet. Val av två justeringsmän som jämte ordföranden skall justera årsmötesprotokollet. Styrelsens årsredovisning…
Läs mer