Tag Archives: handicap

Se över ditt handicap

Handicapsystemet finns för att det ska spegla golfarens spelstyrka, det ska inte användas som regulator för att återställa handicap, det har vi sett exempel på. Det är inte tanken med systemet, och därför vill vi begränsa antalet sällskapsronder. Från och med 1 januari 2016 har reglerna förändrats: Handicapgrupp 1 berörs inte av förändringarna, eftersom denna…
Läs mer