Styrelse

Björklidens Golfklubbs styrelse 2017

Jarl Klang, Ordförande

Jarl Klang, ordförande

 

Carl G Ingemarsson, vice ordförande

Carl G Ingemarsson, vice ordförande

 

kim_rask

Kim Rask, ledamot

 

Annki Björnerfors, Ledamot

Annki Björnerfors, ledamot

 

Lars-Erik Thellnér, Ledamot

Lars-Erik Thellnér, ledamot

 

Guy Eriksson, Suppleant

Guy Eriksson, ledamot

 

Sten Lundqvist, Ledamot

Sten Lundqvist, ledamot

 

Ginger Flärvall, Suppleant

Ginger Flärvall, suppleant

 

Jan Thurfors, suppleant

Lennart Pettersson, suppleant