Senaste inlägg

Kallelse till ordinarie årsmöte i Björklidens Golfklubb 2016

Datum: Tisdag 8 mars 2016 Tid: Kl. 18.00 Plats: Unipegs lokaler, Sveavägen 52 (ingång genom butiken), Stockholm Föredragningslista Årsmötets öppnande. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. Fråga om mötet har behörigen utlysts. Fastställande av föredragningslista. Val av ordförande samt sekreterare för mötet. Val av två justeringsmän som jämte ordföranden skall justera årsmötesprotokollet. Styrelsens årsredovisning…
Läs mer

Framtidsdagen

Den 10 januari träffades ett tjugotal engagerade Björklidare i Stockholmsidrottens lokaler för en workshop kring klubbens kommande verksamhet. Bland alla som deltog hade såväl medlemmar som varit med i stort sett sen klubben grundades som de som började spela golf förra säsongen! En bra blandning av olika erfarenheter. Diskussionerna gick högt och lågt med en…
Läs mer

Framtidsdagen 2016

Den 10 januari träffades ett tjugotal engagerade Björklidare i Stockholmsidrottens lokaler för en workshop kring klubbens kommande verksamhet. Bland alla som deltog hade såväl medlemmar som varit med i stort sett sen klubben grundades som de som började spela golf förra säsongen! En bra blandning av olika erfarenheter. Diskussionerna gick högt och lågt med en…
Läs mer