Ny säsong på gång!

Temperaturen stiger och äntligen en ny golfsäsong är på gång. Under vintern har styrelsen planerat aktiviteter för 2017 så klubben skall upplevas som trevlig och intressant av oss medlemmar så vi stannar.

Årsmöte och ny säsong på gång

Samarbetet mellan Björklidens Golfklubb och GolfStar börjar efter ett par säsonger hitta formerna. Det är samtidigt tydligt att klubben behöver fortsätta den inslagna vägen att ta en mycket aktiv roll för att driva och bevaka medlemmarnas och klubbens intressen gentemot GolfStar. Med de stora förändringar som GolfStar genomfört med förändrade medlemsformer och höjda avgifter är det nu ännu viktigare att …

Fortsatt spel på HELA Bromma-banan 2017

Klubben har fått klart att vi kommer att få behålla hela Bromma-banan även under 2017. Tidigare har vi informerat om att Bromma flygplats kommer att kapa en del av vår bana, vilket framför allt skulle påverka greenen på hål 6 och utslaget på hål 7. Nu har vi alltså fått besked om att det inte längre är aktuellt, vilket innebär …