Category Archives: Klubben

Tävlingar 2016

Nu finns årets tävlingar upplagda! Vi erbjuder så väl singeltävlingar som lagtävlingar för alla kategorier av spelare, inte minst er som kanske inte tävlat förut!Singeltävlingarna kallar vi Solo och spelas antingen som slaggolf eller poängbogey beroende på vilken hcp-kategori du tillhör. I år har vi förlagt ett par av tävlingarna på nya banor, samt återkommer…
Läs mer

60+

60+ Golfen fortsätter som tidigare med torsdagar på Bromma och tisdagar på Bodaholm med sällskapsgolf, liten tävling och månadstävling. En del tisdagar besöker vi Unipegs andra banor. Anmälan till månadstävling och lilla tävlingen görs via Min golf. Anmälning till sällskapsgolfen görs via bokningen på unipeg.se eller på plats före kl 9.30. Första tillfället på Bromma…
Läs mer

Kallelse till ordinarie årsmöte i Björklidens Golfklubb 2016

Datum: Tisdag 8 mars 2016 Tid: Kl. 18.00 Plats: Unipegs lokaler, Sveavägen 52 (ingång genom butiken), Stockholm Föredragningslista Årsmötets öppnande. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. Fråga om mötet har behörigen utlysts. Fastställande av föredragningslista. Val av ordförande samt sekreterare för mötet. Val av två justeringsmän som jämte ordföranden skall justera årsmötesprotokollet. Styrelsens årsredovisning…
Läs mer