Category Archives: Klubben

Resultat KM

Helgen 8-9 september avgjordes Björklidens Golfklubbs klubbmästerskap. Tävlingen gick över 36 hål fördelat på två dagar och avgjordes i klasserna herr, dam, senior (60+) och junior. Spelformen är slagtävling utan hcp. Bollen måste alltså hålas på samtliga hål, oavsett score. I år var det totala startfältet större än på länge, hela 51 anmälda! Jätteroligt! Utmaningen till nästa år är att försöka locka ännu fler, framför allt juniorer, där det i år var väl tunnsått.

Läs mer

Medlemsundersökning från SGF

Den 12 september går klubbens sista del av medlemsundersökningen för 2018 ut till medlemmar. Undersökningen genomförs, för klubbens räkning, av det danska företaget Players 1st i samarbete med Svenska Golfförbundet. I undersökningen ställs frågor om bland annat bana, klubbliv, restaurang och träning, och i vilken grad du rekommenderar ett medlemlemskap till anhörig eller vän. Detta ger klubbledning ett utmärkt underlag för att vi ska få reda på vad DU har för syn på klubbens verksamhet och golfanläggningen.

Läs mer

Årsmötet

På klubbens årsmöte valdes en välbekant styrelse, där samtliga styrelsemedlemmar även var aktiva under förra året. Ordförande Jarl Klang Ledamöter Kim Rask Guy Eriksson Lars-Erik Thellnér Carl G Ingemarsson Annki Björnefors Sten Lundqvist Suppleanter Ginger Flärvall Jan Thurfors Lennart Pettersson
Läs mer