Lokala regler

Lokala regler Bromma Golf

Banans yttre gräns (Out Of Bounds) är de promenadstigar som omger banan samt halkbanan. Dessa är markerade med vita pinnar.

Samtliga vägar och stigar innanför banans gräns utgör organisk del av banan. Dvs. bollen spelas som den ligger.

Lägg tillbaka uppslagen torv och laga nedslagsmärken på green!