Greenfee Bodaholm

Greenfee 2017

Tider Vardagar Helg/Röd dag 
Fram till kl 07.51  275kr  400kr
Kl 08.00 - 13.51  325kr  450kr
Från kl 14.00  375kr  400kr
Bollränna  275kr  350kr
Det går ej att kombinera greenfee-rabatter.
Av främst säkerhets skäl kör vi fr o m 2016 kontantfritt i alla Unipegs receptioner, d v s du kan bara betala med kort. Även våra restauranger och kiosker kommer löpande under säsongen göras kontantfria.