Category Archives: Klubben

Årsmötet

På klubbens årsmöte valdes en välbekant styrelse, där samtliga styrelsemedlemmar även var aktiva under förra året. Ordförande Jarl Klang Ledamöter Kim Rask Guy Eriksson Lars-Erik Thellnér Carl G Ingemarsson Annki Björnefors Sten Lundqvist Suppleanter Ginger Flärvall Jan Thurfors Lennart Pettersson
Läs mer

Kallelse till Årsmöte 2018

Björklidens Golfklubb inbjuder härmed till föreningens ordinarie årsmöte 2018.

Årsmötet hålls måndagen den 26 mars 2018, kl 18.00 i Alviks Medborgarhus, Alviks Centrum, Gustavslundsvägen 168 A, Bromma.

Motion (förslag) från medlem ska vara styrelsen tillhanda senast 20 dagar före årsmötet.

Anmäl dig senast en vecka innan via den här länken: Anmälan
Från kl 17.30 serveras kaffe och smörgås till alla föranmälda.

Om du undrar över något, maila till styrelsen@bjorklidensgolfklubb.se

Välkomna!

Årsmöteshandlingar:

Förvaltningsberättelse 2017 - länk
Resultat- och balansräkning - länk
Revisionsberättelse - länk
Valberedningens förslag - länk

Uppdaterade villkor för tävlingarna

Uppdaterade villkor för klubbens arrangemang

Startavgifterna för klubbens tävlingar har justerats för att öka möjligheterna till att skapa ett ännu bättre innehåll i tävlingarna. Från och med andra solo-tävlingen för säsongen är startavgiften 200 kr per person. I och med att klubbens arrangemang delvis sponsras av medlemmarnas avgifter kommer däremot medlemmar i Björklidens Golfklubb att fortsatt betala 100 kr i startavgift.

Säsongsfinalen Race to Bodaholm kommer att vara öppen för medlemmar i Björklidens Golfklubb. Även detta för att göra det möjligt för klubben att stötta arrangemanget ekonomiskt.